Dane osobowe

Przetwarzanie danych osobowych.

W związku z rozpoczęciem obowiązywania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (dalej zwane: „Rozporządzeniem”) w imieniu Grupy WENGLORZ (Wenglorz sp. z o.o, Produkcja Wenglorz sp. z o.o. sp.k., Realizacje Wenglorz sp. z o.o. sp.k) przekazujemy informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych. Administratorami  Państwa danych osobowych są spółki: Wenglorz sp. z o.o., ul. Budowlana 2a, 10-424 Olsztyn, numer KRS: 0000616684; Produkcja Wenglorz sp. z o.o. sp.k., ul. Polna 3, 11-100 Lidzbark Warmiński, numer KRS:  0000620389; Realizacje Wenglorz sp. z o.o. sp.k, ul. Budowlana 2a, 10-424 Olsztyn, numer KRS: 0000657846 (dalej zwane: „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail ado@wenglorz.pl  lub pisemnie na wyżej wskazane adresy.

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście i wykorzystuje je jedynie na podstawie i w celu realizacji umowy oraz do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane Państwa będą przechowywane tak długo jak długo będzie to konieczne do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umowy, a także po tym okresie przez okres wymagany przez obowiązujące przepisy prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia roszczeń.

Dane osobowe są udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą, jak również mogą być udostępniane zewnętrznym podmiotom na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych do celów prowadzenia usług księgowych, prawnych lub innych niezbędnych do bieżącej działalności Administratora.

W dowolnym momencie posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Agri Plus
 • Michel Sp. z o.o.
 • Młyny szczepanki
 • Piast
 • Trouw Nutrition
 • Tasomix
 • Animex
 • de heus
 • deLaval
 • EKOPLON SA
 • Golpasz SA
 • LNB
 • Schaap-Pol
 • Contractus
 • Dossche
 • Mostostal Zabrze Holding S.A.
 • PZZ Wałcz
 • Wipasz
 • Ovovita
 • Cedrob
 • Cargill
 • Adros
 • Kompasz
 • Provimi
 • Agrocentrum
 • Konspol
 • Dolfos
 • Nutripol
 • Bio-Eko
 •  
 • Solpasz