bg1

Współpraca z UE

Pozyskane dofinansowania

Projekt: Umowa o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Beneficjent Wenglorz Agata Wenglorz-Dorosz
Tytuł Projektu Nowatorski przenośnik łańcuchowy o zwiększonej wydajności, samoczyszczący z jednoczesną eliminacją kontaminacji
Opis Projektu Projekt polega na wdrożeniu nowej technologii oraz uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania innowacyjnego przenośnika łańcuchowego. W ramach projektu zakupiono: przecinarkę termiczną, przecinarkę laserową oraz piłę taśmową.
Okres realizacji projektu 23.10.2012-31.03.2014
Wartość projektu 6.076.521,00 PLN
Kwota dofinansowania 3.645.912,60 PLN
Zapytania ofertowe na zakup
wycinaki plazmowej
Kliknij aby pobrać
Zapytania ofertowe na zakup
wycinarki laserowej
Kliknij aby pobrać
Zapytanie ofertowe na zakup ramieniowej przecinarki taśmowej Kliknij aby pobrać

Projekt: Umowa o dofinansowanie w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Beneficjent Wenglorz Agata Wenglorz-Dorosz Ul. Polna 3 11-100 Lidzbark Warmiński
Tytuł Projektu Wdrożenie systemu B2B kluczem do wzrostu sprzedaży w firmie „Wenglorz”.
Opis Projektu W ramach realizacji projektu zostaną zautomatyzowane dwa procesy biznesowe: import zamówień oraz eksport faktur w standardzie XML. Projekt obejmuje zakup m.in. serwera plików oraz systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP.  
Okres realizacji projektu 01.07.2013-30.06.2014
Wartość projektu 597.888,00 PLN
Kwota dofinansowania 418.521,60 PLN
Zapytania ofertowe Kliknij aby pobrać

                

Projekt: Umowa o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 – „Przedsiębiorczość” ; Działania 1.1 – „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw” ; Poddziałania 1.1.7 – „Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii” Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Beneficjent Wenglorz Agata Wenglorz-Dorosz Ul. Polna 3 11-100 Lidzbark Warmiński
Tytuł Projektu Uruchomienie zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych w firmie Wenglorz.
Opis Projektu Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnej technologii i tym samym podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstwa. W ramach projektu zaplanowano zakup: stanowiska spawalniczego z robotem na szynie; stanowiska spawalniczego zrobotyzowanego z robotem spawalniczym; zakup pozycjonera ; zakup programu inżynierskiego.
Okres realizacji projektu 01.06.2014-31.12.2014
Wartość projektu 3.998.500,00 PLN
Kwota dofinansowania 1.999.250,00 PLN
Zapytania na dostawę stanowiska spawalniczego z robotem na szynie Kliknij aby pobrać
Zapytanie na dostawę stanowiska spawalniczego z robotem spawalniczym i pozycjonerem dwustanowiskowym trzyosiowym Kliknij aby pobrać
Zapytanie na dostawę oprogramowania inżynierskiego Kliknij aby pobrać

                

 • Agri Plus
 • Michel Sp. z o.o.
 • Młyny szczepanki
 • Piast
 • Trouw Nutrition
 • Tasomix
 • Animex
 • de heus
 • deLaval
 • EKOPLON SA
 • Golpasz SA
 • LNB
 • Schaap-Pol
 • Contractus
 • Dossche
 • Mostostal Zabrze Holding S.A.
 • PZZ Wałcz
 • Wipasz
 • Ovovita
 • Cedrob
 • Cargill
 • Adros
 • Kompasz
 • Provimi
 • Agrocentrum
 • Konspol
 • Dolfos
 • Nutripol
 • Bio-Eko
 •  
 • Solpasz