CZYSZCZENIE WSTęPNE MATERIAłóW

Odsiewacz talerzowy

Odsiewacz talerzowy służy do oddzielenia zbryleń, drobnych frakcji od granulatu, peletu itp. w taki sposób, aby produkt finalny nie zawierał frakcji niepożądanych, zwłaszcza pylistych.


Odsiewacz Talerzowy
Odsiewacz Talerzowy
Odsiewacz Talerzowy
Odsiewacz Talerzowy
Odsiewacz Talerzowy
Odsiewacz Talerzowy

Odsiewacz talerzowy służy do oddzielenia zbryleń, drobnych frakcji od granulatu, peletu itp. w taki sposób, aby produkt finalny nie zawierał frakcji niepożądanych, zwłaszcza pylistych. Ze względu na swoją budowę charakteryzuje się on niskimi kosztami eksploatacji przy zachowaniu wydajności.

Standardowo odsiewacz talerzowy wykonywany jest w wersji malowanej w kolorze RAL1015. Inne wykonania po konsultacji na specjalne zamówienie.

Budowa

  • korpus (stanowi konstrukcję nośną dla całego odsiewacza talerzowego i wszystkich jego elementów składowych; znajduje się w nim zasyp i dwa wysypy (na oczyszczony surowiec i odpady)
  • motoreduktor
  • sito (jest głównym elementem roboczym odsiewacza; zbudowane jest z siatki o prostokątnych oczkach, których wielkość zależy od przeznaczenia odsiewacza; pod sitem znajduje się tarcza rozgarniająca odpady do otworu wylotowego).