CZYSZCZENIE WSTęPNE MATERIAłóW

Separator, odsiewacz odśrodkowy - Odsiewacze talerzowe

Odsiewacz talerzowy służy do oddzielenia zbryleń, drobnych frakcji od granulatu, peletu itp. w taki sposób, aby produkt finalny nie zawierał frakcji niepożądanych, zwłaszcza pylistych.


Odsiewacz Talerzowy
Odsiewacz Talerzowy
Odsiewacz Talerzowy
Odsiewacz Talerzowy
Odsiewacz Talerzowy
Odsiewacz Talerzowy

Odsiewacz talerzowy to sortownik rotacyjny, który służy do oddzielenia zbryleń, drobnych frakcji od granulatu, peletu itp. w taki sposób, aby produkt finalny nie zawierał frakcji niepożądanych, zwłaszcza pylistych. Ze względu na swoją budowę charakteryzuje się on niskimi kosztami eksploatacji przy zachowaniu wydajności.

Odsiewacz talerzowy (sortownik wibracyjny) – działanie i budowa

Odsiewacze talerzowe głównie są wykorzystywane w wytwórniach pelletu drewnianego. Materiały przesiewane przez kanał wlotowy są zasypywane na sito wibracyjne, skąd przenoszone przez siłę odśrodkową trafiają do wylotu umieszczonego na korpusie przesiewacza. Wielkość sortowników wibracyjnych i oczek sita jest dobierana w zależności od wydajności linii i wielkości granulatu/kruszonu gotowego dobierana.

Standardowo ten separator wibracyjny wykonywany jest w wersji malowanej w kolorze RAL1015. Inne wykonania po konsultacji na specjalne zamówienie.

Budowa

  • korpus (stanowi konstrukcję nośną dla całego odsiewacza talerzowego i wszystkich jego elementów składowych; znajduje się w nim zasyp i dwa wysypy (na oczyszczony surowiec i odpady),
  • motoreduktor,
  • sito (jest głównym elementem roboczym odsiewacza; zbudowane jest z siatki o prostokątnych oczkach, których wielkość zależy od przeznaczenia odsiewacza; pod sitem znajduje się tarcza rozgarniająca odpady do otworu wylotowego).

Oferujemy również wiele innych urządzeń wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym, między innymi: kosz zasypowy ręczny, kosz zasypowy przyjęciowy czy młyn bijakowy pionowy. Zachęcamy do zapoznania się całą ofertą!