# WENGLORZ TEAM

Produkcja

Nie osiągnęlibyśmy czołowej pozycji na polskim rynku i pełnej niezależności, bez własnego zakładu produkcyjnego. To właśnie w nim projektowane przez zespół inżynierów #WenglorzExpert rozwiązania, zmieniają się w najwyższej jakości produkty gotowe.

 

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

ZAPLECZE
NAJWYŻSZEJ
KLASY

ZAPLECZE
NAJWYŻSZEJ
KLASY

Reprezentując przemysł ciężki, szczególną dbałość przywiązujemy do bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzystamy tylko z certyfikowanego sprzętu, przeprowadzamy regularne szkolenia kadry pracowniczej, zapewniamy specjalistyczne środki ochrony osobistej, bo zdrowie i komfort pracy #WenglorzTeam są dla nas najważniejsze.Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu, wciąż rozbudowywanemu parkowi maszynowemu, doświadczonej i kompetentnej kadrze oraz potwierdzone certyfikatami.

Na powierzchni ponad 35 tys. m2 powstają szeroko rozpoznawalne i doceniane przez czołowych Graczy rynku rolno-spożywczego urządzenia procesowe i transportujące, konstrukcje stalowe oraz pozostałe elementy ciągów technologicznych.

 

Logo Logo

W związku z koniecznością wykorzystywania w procesach technologicznych substancji szkodliwych i niebezpiecznych duży nacisk kładziemy na ochronę pracowników i otoczenia przed ich niepożądanym działaniem w myśl obowiązujących uwarunkowań prawnych.

https://wenglorz.pl/wp-content/uploads/2022/02/wenglorz-produkcja-video.mp4


NASZE PRODUKTYPrzenośnik łańcuchowy (redler) to urządzenia mające swoje zastosowanie zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle.

Przenośnik ślimakowy to urządzenie mające zastosowanie zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle.

Podnośnik kubełkowy to urządzenie mające zastosowanie zarówno w rolnictwie, jak i przemyśle.

Zasuwa są to urządzenia wykorzystywane do zamykania/otwierania wylotów ze zbiorników, przenośników łańcuchowych i innych urządzeń procesowych w liniach technologicznych.

Rozdzielacze służą do kierowania strumieniem materiałów sypkich (ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych i oleistych, biomasa, granulaty) opadających grawitacyjnie, który jest podawany do jego kanału wlotowego.

Nazywany inaczej koszem zasypowym, służy do przyjęcia materiałów masowych w magazynach zbożowych, wytwórniach pasz, przemysłach pokrewnych.

Wywrotnica hydrauliczna służy do rozładunku materiału z całych zestawów transportu kołowego (o masie do 50 ton i długości do 18m), w celu opróżnienia jego zawartości do kosza przyjęciowego (zasypowego).

Kosz zasypowy ręczny służy do uzupełniania materiału w zbiornikach z worków oraz big-bagów.

Filtr aspiracyjny (pulsacyjny, tkaninowy - nazywany też kurzowym) służy do odpylania powietrza i gazów z pyłów suchych i nieklejących, w systemie zdecentralizowanym.

Odsiewacz bębnowy służy do wstępnego odsiania z materiału przeznaczonego do produkcji, grubszych zanieczyszczeń w postaci kamieni, fragmentów roślin, sznurka, druta itp.

Odsiewacz talerzowy służy do oddzielenia zbryleń, drobnych frakcji od granulatu, peletu itp. w taki sposób, aby produkt finalny nie zawierał frakcji niepożądanych, zwłaszcza pylistych.

Młyn bijakowy pionowy służy do rozdrabniania komponentów takich jak ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych i oleistych.