# WENGLORZ TEAM

Serwis

Ukończyć inwestycję to nie wszystko!
#WenglorzExpert gwarantuje pełną opiekę serwisową.

KOMPLETNA
OPIEKA
SERWISOWA

KOMPLETNA
OPIEKA
SERWISOWA

W jej skład wchodzą nie tylko przeglądy bądź naprawy urządzeń, ale również fachowe doradztwo naszych serwisantów, którzy podpowiedzą, jak unikać błędów w użytkowaniu, zwiększać żywotność ciągów technologicznych i optymalizować procesy produkcyjne. Działania serwisowe planujemy tak, aby zminimalizować lub całkowicie wykluczyć czas przestoju zakładu produkcyjnego.Co ważne, nie ograniczamy się do serwisowania tylko własnych urządzeń. Wieloletnie doświadczenie pozwala nam również wyeliminować problemy z użytkowaniem urządzeń wytworzonych przez naszych kooperantów, a nawet konkurentów :)

https://wenglorz.pl/wp-content/uploads/2022/02/wenglorz-serwis-video.mp4