WAżENIE I DOZOWANIE

Stacja mikronaważania

Stacja mikronaważania nazywana jest również sekcją dozowania mikroskładników.


Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Okrągłe
Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Okrągłe
Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Okrągłe
Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Okrągłe
Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Okrągłe
Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Okrągłe
Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Prostokątne
Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Prostokątne
Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Prostokątne
Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Prostokątne
Stacja Mikronaważania - Zbiorniki Prostokątne

Stacja mikronaważania nazywana jest również sekcją dozowania mikroskładników. Jest to układ technologiczny składający się z wielu ściśle ze sobą współpracujących elementów, przeznaczony do dozwania i odważania mikrokomponentów dodawanych później do mieszanek produktowych.

Stacja mikronaważania jest precyzyjną kompilacją (połączeniem w zespół) elementów produkowanych i dostarczanych również jako pojedyncze urządzenia i wyposażenie technologiczne mogące pracować w innych zastosowaniach i kofiguracjach. Każdorazowo jest indywidualnie projektowana i dopasowywana do potrzeb klienta.

Zbiorniki układu mikro występują w dwóch wariantach:

  • zbiorniki okragłe (rewolwerowe) o pojemności 0,1 – 0,5m³
  • zbiorniki prostokątne (plastry miodu) o pojemności 1,5 – 3,0 m³

Standardowo stacja mikronaważania wykonywana jest ze stali nierdzewnej.

Budowa

  • zespół zbiorników (okrągłe lub prostokątne)
  • zespół dozowników ślimakowych, które wybierają surowiec ze zbiorników i podają na wagę
  • waga )-i) tensometryczna mikro odważająca kolejno szarżę surowców z poszczególnych dozowników.