TRANSPORT MATERIAłóW

Zasuwy

Zasuwa są to urządzenia wykorzystywane do zamykania/otwierania wylotów ze zbiorników, przenośników łańcuchowych i innych urządzeń procesowych w liniach technologicznych.


Zasuwa Podzbiornikowa Elektryczna
Zasuwa Podzbiornikowa Elektryczna
Zasuwa Podzbiornikowa Elektryczna
Zasuwa Podzbiornikowa Elektryczna
Zasuwa Podzbiornikowa Elektryczna
Zasuwa Podzbiornikowa Elektryczna
Zasuwa Podzbiornikowa Pneumatyczna
Zasuwa Podzbiornikowa Pneumatyczna
Zasuwa Podzbiornikowa Pneumatyczna
Zasuwa Podzbiornikowa Pneumatyczna
Zasuwa Podzbiornikowa Pneumatyczna
Zasuwa Podzbiornikowa Pneumatyczna
Zasuwa Podredlerowa Elektryczna
Zasuwa Podredlerowa Elektryczna
Zasuwa Podredlerowa Elektryczna
Zasuwa Podredlerowa Elektryczna
Zasuwa Podredlerowa Elektryczna
Zasuwa Podredlerowa Elektryczna
Zasuwa Podredlerowa Pneumatyczna
Zasuwa Podredlerowa Pneumatyczna
Zasuwa Podredlerowa Pneumatyczna
Zasuwa Podredlerowa Pneumatyczna
Zasuwa Podredlerowa Pneumatyczna
Zasuwa Podredlerowa Pneumatyczna

Zasuwa są to urządzenia wykorzystywane do zamykania/otwierania wylotów ze zbiorników, przenośników łańcuchowych i innych urządzeń procesowych w liniach technologicznych. Przeznaczona jest do współpracy z materiałami sypkimi takimi jak ziarna zbóż, nasiona roślin strączkowych i oleistych, biomasa, granulaty.

Standardowo zasuwa malowana jest w kolorze RAL1015. Opcjonalnie istnieje możliwość stosowania innych kolorów. Na życzenie Klienta urządzenie może być wykonane w wersji nierdzewnej lub ocynkowanej.
Zasuwa może występować w dwóch rodzajach wysypu: wysyp jak zasyp (WJZ) lub wysyp na całej długości (WNC).

Budowa

  • Korpus zasuwy – wykonany jest jako konstrukcja stalowa. Stanowi konstrukcję nośną dla napędu i zasuwy, w nim również wykonane są elementy służące do mocowania zasuwy do innych urządzeń.
  • Szyber (zasuwa), który przesuwając się otwiera i zamyka kanał przesypu surowca
  • Napęd pneumatyczny – szyber przesuwany za pomocą siłownika pneumatycznego; elektryczny – szyber przesuwany jest za pomocą śruby trapezowej napędzanej motoreduktorem; ręczny – w zależności od rodzaju zasuwy, szyber przesuwany jest przez pokrętło lub koło łańcuchowe
  • Zestaw czujników

Rodzaje zasuw

  • podzbiornikowe (ZPZ) – przeznaczone do zamykania i otwierania dróg transportowych, montowane są najczęściej bezpośrednio pod zbiornikami
  • podredlerowe (ZPR) – przeznaczona są do zamykania i otwierania otworów wysypowych w przenośnikach łańcuchowych, montowane są bezpośrednio do dna przenośnika
  • żaluzjowe – służą do otwierania i zamykania drogi przesypu w miejscach, w których nie można zastosować standardowych zasuw. Dzięki swojej budowie pozwalają na zamykanie większych otworów niż zasuwy podzbiornikowe, a także na montaż bezpośrednio pod urządzeniami lub zbiornikami. Wyposażone są w wielootworowy szyber, umożliwiający otwieranie stosunkowo długich otworów przy niewielkim skoku siłownika.”