CZYSZCZENIE WSTęPNE MATERIAłóW

Przesiewacz bębnowy

Przesiewacz (odsiewacz) bębnowy służy do wstępnego odsiania z materiału przeznaczonego do produkcji, grubszych zanieczyszczeń w postaci kamieni, fragmentów roślin, sznurka, druta itp. Przesiewacze przeznaczone są do współpracy z materiałami sypkimi takimi jak zboża, nasiona roślin strączkowych i oleistych oraz z surowcami do produkcji pasz.


Odsiewacz Bębnowy
Odsiewacz Bębnowy
Odsiewacz Bębnowy
Odsiewacz Bębnowy
Odsiewacz Bębnowy
Odsiewacz Bębnowy
Odsiewacz Bębnowy
Odsiewacz Bębnowy

Przesiewacz (odsiewacz) bębnowy do czyszczenia wstępnego materiałów

Odsiewacz bębnowy wykorzystuje obrotowe sito napędzane przez motoreduktor do przesiewania materiału.

Budowa urządzenia:

  • skręcany korpus z jednym wlotem zasypowym oraz dwoma wylotami (dla wstępnie oczyszczonego materiału przeznaczonego do produkcji i odpady),
  • motoreduktor,
  • bęben czyszczący składający się z sita wraz ze szczotkami.

Standardowo odsiewacze bębnowe wykonywane są w wersji malowanej w kolorze RAL1015. Inne wykonania możliwe są po konsultacji na specjalne zamówienie.

Więcej informacji na temat przesiewaczy bębnowych można uzyskać, kontaktując się naszym Działem Sprzedaży.

Oprócz odsiewaczy bębnowych w naszej ofercie znajdują się również inne urządzenia używane w przemyśle rolno- spożywczym, między innymi: młyny bijakowe, chłodnice do pelletu, kosze zasypowe ręczne czy kosze zasypowe przyjęciowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.