# WENGLORZ TEAM

Produkcja

Produkcja linii technologicznych, produkcyjnych  oraz urządzeń przemysłowych to ważna część naszej oferty. Nie osiągnęlibyśmy czołowej pozycji na polskim rynku i pełnej niezależności, bez własnego zakładu produkcyjnego. To właśnie w nim projektowane przez zespół inżynierów #WenglorzExpert rozwiązania, zmieniają się w najwyższej jakości produkty gotowe.

 

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

Produkcja w firmie Wenglorz - zaplecze najwyższej klasy

Produkcja w firmie Wenglorz - zaplecze najwyższej klasy

Reprezentując przemysł ciężki, szczególną dbałość przywiązujemy do bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzystamy tylko z certyfikowanego sprzętu, przeprowadzamy regularne szkolenia kadry pracowniczej, zapewniamy specjalistyczne środki ochrony osobistej, bo zdrowie i komfort pracy #WenglorzTeam są dla nas najważniejsze.Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu, wciąż rozbudowywanemu parkowi maszynowemu, doświadczonej i kompetentnej kadrze oraz potwierdzone certyfikatami.

Na powierzchni ponad 35 tys. m2 powstają szeroko rozpoznawalne i doceniane przez czołowych Graczy rynku rolno-spożywczego:

 

W związku z koniecznością wykorzystywania w procesach technologicznych substancji szkodliwych i niebezpiecznych duży nacisk kładziemy na ochronę pracowników i otoczenia przed ich niepożądanym działaniem w myśl obowiązujących uwarunkowań prawnych.

https://wenglorz.pl/wp-content/uploads/2022/02/wenglorz-produkcja-video.mp4


NASZE PRODUKTYWaga tensometryczna makro przeznaczona jest do odważania sypkich makrokomponentów. Swoje zastosowanie ma w wytwórniach pasz i przemyśle rolno-spożywczym. Na indywidualne zamówienie może być wykonana w wersjach specjalnych przeznaczonych do innych zastosowań.

Wagi tensometryczne mikro przeznaczone są do precyzyjnego odważania mikroskładników. Wykorzystywane są w wytwórniach pasz i przemyśle rolno-spożywczym. Są przeznaczone do pracy z materiałami sypkimi, takimi jak mikroskładniki.

Mikro naważanie i mikro dozowanie, czyli stacja mikronaważania nazywana jest również sekcją dozowania mikroskładników. Jest to układ technologiczny składający się z wielu ściśle ze sobą współpracujących elementów, przeznaczony do dozowania i odważania mikrokomponentów dodawanych później do mieszanek produktowych.