WAżENIE I DOZOWANIE

Waga tensometryczna - mikro

Waga tensometryczna mikro przeznaczona jest do odważania mikroskładników.


Waga Tensometryczna Mikro
Waga Tensometryczna Mikro
Waga Tensometryczna Mikro
Waga Tensometryczna Mikro
Waga Tensometryczna Mikro

Waga tensometryczna mikro przeznaczona jest do odważania mikroskładników. Swoje zastosowanie ma w wytwórniach pasz i przemyśle rolno-spożywczym.
W zależności od zakładanej nośności, ilości dozowanych komponentów i wymagań technologicznych waga mikro wykonywana jest w formie okrągłego leja zawieszonego na tensometrach lub też kosza wagowego z aktywnym dnem, zawieszonego wewnątrz leja osłaniającego cały układ.

Standardowo większość elementów wykonywana jest ze stali nierdzewnej lub węglowej. Inne wykonania po konsultacji na specjalne zamówienie.

Budowa

  • pokrywa, w której mocowane są wyloty z dozowników
  • połączenia elastyczne
  • lej lub kosz wagowy
  • tensometry
  • przepustnica zamykająca wylot z wagi
  • konstrukcja wsporcza (opcjonalnie w zależności od wymagań montażowych, technologicznych i projektowych).