# WENGLORZ TEAM

Modułowa wytwórnia pasz

To rozwiązanie, które daje możliwość niezależnego zarządzania biznesem każdemu hodowcy, poprzez produkcję własnej paszy tam, gdzie chce i tak jak chce.

Słuchając potrzeb rynku, postanowiliśmy przenieść rozwiązania przemysłowe
na mniejszą skalę. Tak powstała modułowa wytwórnia pasz.

Modułowe wytwórnie pasz to:

 • wykluczenie ryzyka niepożądanych dodatków do pasz
 • możliwość wzbogacenia paszy o preferowane przez hodowcę składniki
 • optymalizacja kosztów weterynaryjnych poprzez świadome żywienie inwentarza
 • szybka reakcja w przypadku konieczności zmiany receptury
 • wykorzystanie własnych plonów lub z lokalnego rynku, co pozwala znacznie ograniczyć koszty związane z transportem zakupionej gotowej pasz
 • całkowita eliminacja marży producenta


MODUŁ MIESZANIAPodstawowym elementem całego projektu jest moduł mieszania. Wbudowany jest w dwa kontenery o wymiarach całkowitych zabudowy 12,2 m x 2,5 m x 6 m.

Moduł mieszalni pasz to kontener z urządzeniami, układem sterowania procesem technologicznym wraz z panelem operatorskim, niezbędne instalacje pneumatyczne i elektryczne, oraz instalacja umożliwiająca podłączenie dwóch pojemników o pojemności 1000 litrów na tłuszcze dodawane do mieszarki.

 • Wydajność układu: 10 t/h (przy założeniu gęstości surowca 750 kg/m3 i oczku sita młyna o średnicy 3,5 mm)
 • Moc instalacji: ok. 110 kW
 • Zapotrzebowanie mocy: 120 kW

Elementy zestawu

1. Waga makroskładników
2. Zbiornik
3. Przenośnik łańcuchowy
4. Zbiornik nadmłynowy
5. Dozownik celkowy
6. Młyn poziomy
7. Filtr odpowietrzający młyn
8. Układ dozowania mikroskładników
9. Przenośnik łańcuchowy
10. Zbiornik nadmieszarkowy
11. Zasuwa nadmieszarkowa
12. Koszyk zasypu ręcznego
13. Mieszarka
14. Zbiornik z podwójnym wybierakiem
ślimakowymMODUŁ GRANULACJIModuł granulacji o wydajności do 10 t/h
Moduł wbudowany jest w trzy kontenery o wymiarach całkowitych zabudowy 6,1x3x7,8 m. Moduł granulacji to kontener z urządzeniami, układem sterowania procesem technologicznym wraz z panelem operatorskim, niezbędne instalacje pneumatyczne i elektryczne, instalacja natłuszczania granulki jednym płynem i kotłownia zasilana olejowo, umiejscowiona w oddzielnym kontenerze.

 • Wydajność układu do 10t/h paszy dla drobiu (wydajność linii przy oczku matrycy granulatora równej 3mm).
 • Moc instalacji: ok. 250 kW
 • Moc instalacji pary: 346 kW
 • Zapotrzebowanie mocy: 260 kW

Elementy zestawu

1. Zbiornik nadgranulatorowy
2. Dozownik ślimakowy
3. Kondycjoner
4. Granulator
5. Chłodnica z dozownikiem celkowym
6. Zbiornik z wybierakiem ślimakowym
7. Układ aspiracji z cyklonem, śluzą celkową
oraz wentylatorem i tłumikiem hałasu
8. Big Bag na odsiewkiUkład nie wymaga konieczności uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na budowę, o ile posadowienie jest na obszarze zabudowy zagrodowej i co do tego obszaru nie ma specjalistycznych wymagań środowiskowych.

https://wenglorz.pl/wp-content/uploads/2022/02/wenglorz-mwp-video.mp4


CO ZYSKUJESZ?

 • zaspokojenie potrzeb żywieniowych inwentarza i poprawa efektów hodowli
 • pełną kontrolę nad całym procesem produkcyjnym i obniżenie kosztów produkcji
 • elastyczne rozwiązania, które każdy hodowca dopasowuje do swoich potrzeb
 • urządzenia zbudowane i wyprodukowane przez firmę z wieloletnim doświadczeniem