POłąCZENIA TECHNOLOGICZNE I TRANSPORT GRAWITACYJNY

Połączenia technologiczne i transport grawitacyjny

Połączenia technologiczne i elementy transportu grawitacyjnego służą do połączenia dróg przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi urządzeniami linii technologicznych.


Rura
Rura
Kolano
Kolano

Połączenia technologiczne i elementy transportu grawitacyjnego, takie jak rurociągi grawitacyjne, służą do połączenia dróg przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi urządzeniami linii technologicznych. Mają zastosowanie zarówno w rolnictwie, jak i w przemyśle.

Rurociągi grawitacyjne — budowa i wykonanie

Rury grawitacyjne mają odpowiednio dobraną średnicę do wydajności i wymagań linii technologicznych tak, aby transportowany materiał mógł swobodnie się przemieszczać. Wykorzystując odpowiednie kolana, kształtki, rozdzielacze, możliwa jest zmiana kierunku rurociągu, bez pogarszania warunków transportowych.

W skład połączeń technologicznych i transportu grawitacyjnego wchodzą: odcinki proste rur, kolana, stożki itp. o przekroju okrągłym i kwadratowym.

Rury grawitacyjne i inne elementy rurociągów umożliwiają właściwe połączenia dróg transportowych poszczególnych urządzeń i linii technologicznych w wytwórniach pasz czy magazynach zbożowych.

Wykonanie

  • stal konstrukcyjna S355 (płaszcze) oraz S235JR (kołnierze),
  • stal nierdzewna AISI304,
  • cynkowanie ogniowe.

Jako producent możemy wykonać rury technologiczne grawitacyjne w innej wersji, po konsultacji.

Niektóre odcinki dróg transportowych są w większym stopniu narażone na ścieranie. W tym celu zastosowaliśmy pokrycie elementów tworzywem trudnościeralnym – poliuretanem L-PUR. Dzięki temu rozwiązaniu kilkakrotnie zwiększa się żywotność zabezpieczonych elementów instalacji, chroniąc je przed ścieraniem i korozją podczas eksploatacji oraz znacząco obniża poziom hałasu. Takie rozwiązanie gwarantuje dłuższy okres użytkowania bez dodatkowych remontów.

Oprócz połączeń technologicznych proponujemy również wiele innych urządzeń wykorzystywanych w przemyśle rolno-spożywczym, między innymi: kosz zasypowy ręczny, kosz zasypowy przyjęciowy czy filtr aspiracyjny. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!