# WENGLORZ TEAM

Produkcja

Nie osiągnęlibyśmy czołowej pozycji na polskim rynku i pełnej niezależności, bez własnego zakładu produkcyjnego. To właśnie w nim projektowane przez zespół inżynierów #WenglorzExpert rozwiązania, zmieniają się w najwyższej jakości produkty gotowe.

 

ZOBACZ NASZE PRODUKTY

ZAPLECZE
NAJWYŻSZEJ
KLASY

ZAPLECZE
NAJWYŻSZEJ
KLASY

Reprezentując przemysł ciężki, szczególną dbałość przywiązujemy do bezpieczeństwa i higieny pracy. Korzystamy tylko z certyfikowanego sprzętu, przeprowadzamy regularne szkolenia kadry pracowniczej, zapewniamy specjalistyczne środki ochrony osobistej, bo zdrowie i komfort pracy #WenglorzTeam są dla nas najważniejsze.Jest to możliwe dzięki nowoczesnemu, wciąż rozbudowywanemu parkowi maszynowemu, doświadczonej i kompetentnej kadrze oraz potwierdzone certyfikatami.

Na powierzchni ponad 35 tys. m2 powstają szeroko rozpoznawalne i doceniane przez czołowych Graczy rynku rolno-spożywczego urządzenia procesowe i transportujące, konstrukcje stalowe oraz pozostałe elementy ciągów technologicznych.

 

Logo Logo

W związku z koniecznością wykorzystywania w procesach technologicznych substancji szkodliwych i niebezpiecznych duży nacisk kładziemy na ochronę pracowników i otoczenia przed ich niepożądanym działaniem w myśl obowiązujących uwarunkowań prawnych.

https://wenglorz.pl/wp-content/uploads/2022/02/wenglorz-produkcja-video.mp4


NASZE PRODUKTYWaga tensometryczna makro przeznaczona jest do odważania sypkich makrokomponentów.

Waga tensometryczna mikro przeznaczona jest do odważania mikroskładników.

Stacja mikronaważania nazywana jest również sekcją dozowania mikroskładników.

Mieszarka pozioma łopatowa (HYPERMIX) przeznaczona jest do szybkiego i efektywnego mieszania porcjowego komponentów sypkich, w tym: pasz pełnoporcjowych, koncentratów i premiksów paszowych.

Zbiorniki procesowe (operacyjne) są wyposażeniem technologicznym wytwórni pasz, magazynów zbożowych i innych obiektów przemysłu rolno-spożywczego.

Chłodnica przeznaczona jest do schładzania granulatów od temperatury około 80°C do temperatury około 8°C wyższej od temperatury otoczenia.

Aspiracja chłodnic jest układem elementów i urządzeń służących do zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza niezbędnego w procesie chłodzenia odbywającego się w chłodnicy przeciwprądowej granulatu, a następnie oczyszczeniu tego powietrza z pyłu i „wyrzuceniu” go na zewnątrz.

Połączenia technologiczne i elementy transportu grawitacyjnego służą do połączenia dróg przepływu materiałów pomiędzy poszczególnymi urządzeniami linii technologicznych.

Zapewniamy części zamienne do wszystkich rodzajów dostarczanych przez nas urządzeń.